Παρουσίαση των Λογίων της Τζιάς στην Αθήνα

Εκδήλωση του ΣΦΚ: Παρουσίαση των Λογίων της Τζιάς στην Αθήνα.