Προσφορά Συλλόγου Φίλων Κέας στο Ιατρείο Κέας

Με την ενεργή συμμετοχή Μελών του Συλλόγου Φίλων Κέας, καλύφτηκαν μερικές από τις επείγουσες ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας