ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΣΦΚ

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Κέας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Απριλίου 2013 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. στα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, επί της οδού Μασσαλίας 22 και Διδότου 5, στον 8ο όροφο.