Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης 2014, Εκλογές & νέο Δ.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση 2014 και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Υποψηφιότητες για Μέλη του Δ.Σ. & Εξελεγκτικής Επιτροπής

Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. & Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τακτική Γενική Συνέλευση & Εκλογές Δ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού του Συλλόγου μας, συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Φίλων Κέας, για την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 και ώρα 17:30, στην αίθουσα του ΟΣΔΕΛ.