Τακτική Γενική Συνέλευση & Εκλογές Δ.Σ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φίλων Κέας «ΣΦΚ» – 19.3.2014

Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΣΦΚ,

Η Καμπάνια του ΣΦΚ για την αποπεράτωση των ανασκαφών για το θετράκι της Καρθαίας.
Η Καμπάνια του ΣΦΚ για την αποπεράτωση των ανασκαφών για το θετράκι της Καρθαίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού του Συλλόγου μας, συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Φίλων Κέας, για την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 και ώρα 17:30, στην αίθουσα του ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης  Έργων του Λόγου), οδός Θεμιστοκλέους 73, 106 83 Εξάρχεια, τηλ. 210-38 49 100. Σύμφωνα με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών της.  Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτυγχάνεται απαρτία 1/3 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών κατά την καθορισμένη ώρα πραγμάτωσης της Γενικής Συνέλευσης, δίδεται χρονική παράταση μιας ώρας και με την πάροδο αυτής η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως των παρευρισκομένων μελών.

Θέματα:

• Έλεγχος των Οικονομικών από την Εξελεγκτική Επιτροπή

• Απολογισμός του Δ.Σ. για την προηγούμενη χρονιά

• Κατάθεση προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς.

• Συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

• Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. & Εξελεγκτικής Επιτροπής

Πρόγραμμα της Γ.Σ.

 1. Έναρξη της Γενικής Συνέλευσης
 2. Διαπίστωση της απαρτίας
 3. Εκλογή του Προεδρείου της Γ.Σ. (Πρόεδρος & Γραμματέας)
 4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 5. Ανάγνωση των προς συζήτηση θεμάτων από τον/την Πρόεδρο της Γ.Σ.
 6. Ανάγνωση από την Εξελεγκτική Επιτροπή του οικονομικού απολογισμού και του Ταμείου και πρόταση της προς την Γ.Σ. για απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. για το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
 7. Συζήτηση – ψηφοφορία επί της εισήγησης της Εξελεγκτικής Επιτροπής
 8. Κατάθεση από το Δ.Σ. του οικονομικού προϋπολογισμού για την τρέχουσα χρονιά
 9. Συζήτηση και ψηφοφορία για την έγκριση του προϋπολογισμού.
 10. Διεξαγωγή συζήτησης και ψηφοφοριών επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 11. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. & Εξελεγκτικής Επιτροπής
 12. Λήξη της Γενικής Συνέλευσης

Υ.Γ. 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. έχουν όλα τα μέλη τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της.

Υ.Γ. 2. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στα μέλη του Συλλόγου των οποίων η ανανέωση της ετήσιας συνδρομής τους εκκρεμεί, να φροντίσουν με την ευκαιρία και της Γ.Σ. για την τακτοποίηση της εκκρεμότητάς τους αυτής. Η πληρωμή της συνδρομής (35€) μπορεί να γίνει είτε με καταβολή μετρητών στον Ταμία του Συλλόγου είτε με κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό του Συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς, Αρ. Λογαριασμού: 5703-045867-985, Γεωργία Μπλιάτσου. IBAN: GR60 0172 7030 0057 0304 5867 985 / SWIFTBIC: PIRBGRAA

 Αιτιολογία: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ.

Σχετικά με τις αρχαιρεσίες σύμφωνα με τα Άρθρα 10 & 11 του Καταστατικού:

 1. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Η ψήφος είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. Κάθε μέλος μπορεί με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του,  να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος  για να το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει για λογαριασμό του. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα εκπροσώπησης μόνον ενός άλλου μέλους.
 2. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Δ.Σ. που έχει διετή θητεία και εκλέγεται με σταυρούς προτιμήσεως, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από μυστική ψηφοφορία.  Η ψηφοφορία για ανάδειξη Δ.Σ. εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
 3. Τα υποψήφια για εκλογή τους στο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή  μέλη θα πρέπει να έχουν δηλώσει εγγράφως προς το Δ.Σ. την υποψηφιότητα τους τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ., εκτός αν πρόκειται για μέλη του απερχομένου Δ.Σ., τα οποία έχουν δηλώσει σε αυτό την υποψηφιότητα τους, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ. Αιτήσεις για υποβολή υποψηφιοτήτων για μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατατίθενται εγγράφως στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την 12η Μαρτίου 2014 (με e-m: gbliatsou@hotmail.gr, ή με Fax 210-8068914. Διευκρινήσεις στο τηλ. 6947-842902, κα. Γεωργία  Μπλιάτσου).
 4. Τα υποψήφια μέλη  για να είναι εκλόγιμα πρέπει  να έχουν συμπληρώσει του­λάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία εγγρα­φής τους στο μητρώο των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου.
 5. Το Δ.Σ. κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λπ. για την ψηφοφορία.
  1. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά την προτίμηση του να δώσει σταυρό μέχρι σε πέντε (5) υποψήφιους για το Δ.Σ. και μέχρι δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
  2. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι επτά (7) πρώτοι ως τακτικά μέλη και οι επόμενοι επτά (7) ως αναπληρωματικά μέλη. Ομοίως και οι τρεις πρώτοι για Εξελεγκτική Επιτροπή και οι επόμενοι τρεις αναπληρωματικά μέλη αυτής.
  3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται μετά από πρόσκληση του πρώτου σε αριθμό ψήφων εκλεγμένου, στην πρώτη του συνεδρίαση το αργότερο εντός 8 ημερών και εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.
 6. Παραθέτουμε τα σχετικά έγγραφα που τυχόν χριεαστούν τα Μέλη μας (με κλικ τα ‘κατεβάζετε’, τα συμπληρώνετε και τα στέλενετε με e-mail στο gbliatsou@hotmail.gr, ή με Fax 210-8068914):

 Σας περιμένουμε όλους εκεί!!

Το Δ.Σ. του Σ.Φ.Κ.

Δημοσιεύτηκε από τον Byron E. Riginos

https:/'/www.facebook.com/riginos https://twitter.com/briginos http://www.flickr.com/byron.riginos https://www.instagram.com/byronr/ https://byronriginos.com/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: