Παράδοση έργου «Ο ΚΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»

Λίγες φωτογραφίες από την τελετή παράδοσης/παραλαβής του έργου «Ο ΚΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»