Θέσεις & Προτάσεις του ΣΦΚ για το Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών Βουρκαρίου Κέας

Αθήνα, 24/12/2014. Ο Σύλλογος Φίλων Κέας-ΣΦΚ πρόσφατα πληροφορήθηκε από τον Δήμο Κέας την ύπαρξη Προκαταρκτικής Μελέτης λιμενικών έργων με τίτλο «Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών στο Βουρκάρι Κέας», η οποία έχει κατατεθεί στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου. (Βλ. Σημείωση στο τέλος του άρθρου).

Ag. Nikolaos bay from the air-Catzoni strait
Ο κόλπος του Αγ. Νικολάου από ψηλά. Πηγή: airphotos

Μετά από την επισκόπησή της, διαπιστώνει τα εξής και θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα:

Ο ΣΦΚ, σύμφωνα με το καταστατικό του, επιθυμεί και επιδιώκει την ανάπτυξη της Κέας με σεβασμό στη νησιωτική ιδιαιτερότητά της, στο φυσικό και αρχαιολογικό περιβάλλον της, στις παραδόσεις της, στη φροντίδα για την προστασία των στοιχείων της χλωρίδας και πανίδας, αλλά και στις προσδοκίες των κατοίκων της για τουριστική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Πεποίθηση μας είναι ότι ένα έργο αναβάθμισης του πλωτού τουρισμού με την δημιουργία μιας σύγχρονης τουριστικής εγκατάστασης παροχών υψηλού επιπέδου, θα έχει όφελος που θα διαχυθεί πολλαπλώς σε όλο το νησί, αρκεί το έργο αυτό να γίνει υπό όρους εναρμόνισης του με το φυσικό περιβάλλον και μετά από προσεκτικό σχεδιασμό και με τρόπο που θα διασφαλίζει την αρμονική σύνδεσή του με το χαρακτήρα και το περιβάλλον του νησιού. Μετά από την επισκόπηση της μελέτης τίθενται τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα:

  1. Υπάρχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-ΜΠΕ του έργου που απαιτείται από τον νόμο;
  2. Υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις του μελετητή α) για την χωροθέτηση, και β) για το μέγεθος του έργου (κυρίως για τον αριθμό και το μέγεθος των ελλιμενιζομένων σκαφών και συνεκδοχικά για το μέγεθος των κατασκευών που σε κάθε περίπτωση κρίνονται υπερβολικά), ώστε να μη δίνεται μονοσήμαντη λύση;
  3. Ποιές μελέτες ή κριτήρια ελήφθησαν υπ’ όψη, ώστε η μελέτη να προσδιορίσει το επιθυμητό περιβαλλοντικά/αισθητικά/οικονομικά μέγεθος του έργου;
  4. Μήπως θα έπρεπε να συνεκτιμηθεί η γεωγραφική θέση της ως άνω τεχνικής επέμβασης δηλ. της «οργανωμένης εγκατάστασης τουριστικών σκαφών» στο σύνολο του όρμου του Αγ. Νικολάου ήτοι, να ληφθεί υπ’ όψη η όλη γεωγραφία/ακτογραφία του όρμου και όχι αποκλειστικά ο μυχός του όρμου Βουρκαρίου (π.χ. το λιμάνι της Κορησσίας για τα μεγάλα σκάφη, η Κόκκα κ.ά.);
  5. Υπάρχει συγκοινωνιολογική μελέτη για το Βουρκάρι, λόγῳ της αύξησης του αριθμού και των ειδών των αυτοκινήτων που θα κυκλοφορούν, ως παράπλευρη συνέπεια;
  6. Υπάρχει πρόβλεψη για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθώς και για την διαχείριση των αποβλήτων των σκαφών, πρόληψη και σχέδιο αντιμετώπισης από διαρροές καυσίμων ή λιπαντικών ορυκτελαίων και των σκουπιδιών (έστω ως τμήμα της ΜΠΕ);
  7. Να διευκρινιστεί και να ληφθεί υπόψη αν τελικά πρόκειται για α) Μαρίνα ή β) Τουριστικό Καταφύγιο.

α) «Μαρίνα» είναι ο τουριστικός λιμένας που διαθέτει χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις και υποδομές προδιαγραφών που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.2160/1993, για την εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής και των χρηστών τους.

β) «Τουριστικό Καταφύγιο» είναι ο τουριστικός λιμένας με βασικές κτιριοδομικές υποδομές τουλάχιστον 100 τ.μ. με παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύματος, τηλεφώνου, καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων και απορριμμάτων, πυρόσβεσης, ενδιαίτησης και υγιεινής.

Λόγω και της πρόσφατης έκδοσης του ΣΦΚ με το βιβλίο του συγγραφέα Γιώργου Σπέη με τίτλο «Η Κόκκα, Μια ανθρακαποθήκη ανεφοδιασμού ατμοπλοίων στην Κέα (1898-1940)» [ISBN 978-618-81674-0-7], η ευαισθησία μας για την πλήρη εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων της Κόκκας έχει αυξηθεί. Ενδεχομένως μια καλή εναλλακτική πρόταση θα ήταν και η ανάπτυξη θέσεων ελλιμενισμού μεγάλων ή μόνιμων αγκυροβολίων στην υπήνεμη περιοχή αυτή, με παράλληλη επισκευή ή/και επέκταση του υπάρχοντος μόλου, διάσωση-ανακατασκευή των παλαιών κτισμάτων που αποτελούν μοναδικά δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα, αναπόσπαστα τμήματα της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας. Με την προσέγγιση αυτή οι επεμβάσεις με επιχωματώσεις εκτάσεως άνω των 5 στρεμμάτων, ανέγερση νέων κτιρίων κ.λπ. στον αιγιαλό του Βουρκαρίου μπορούν να αποφευχθούν εντελώς ή να περιοριστούν δραστικά.

Επιπρόσθετα, μια τέτοια προσέγγιση θα προσφέρει αρκετά ακόμη σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Πρώτον, η κεφαλή του μόλου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτικό σημείο ασφαλούς πρόσδεσης των Ferry-Boats σε περίπτωση που επικρατούν συνθήκες ισχυρών βοριάδων, κάτι που συμβαίνει συχνά. Δεύτερον, οι εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούν κάλλιστα να φιλοξενήσουν την έδρα του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέας-ΝΑΟΚ. Τρίτον, εντός του περιβόλου της πρώην ανθρακαποθήκης μπορεί να διμορφωθεί σε χερσαίο πάρκινγκ μικρών σκαφών (φουσκωτά κ.λπ.), εγκατάσταση επιχείρησης παροχής τεχνικών υπηρεσιών σκαφών (boat service) κ.λπ., ενώ Τέταρτον, κάποιο/κάποια από τα κτίρια που τυχόν ανακαινιστούν εκτός από χρήσεις εντευκτηρίων, γραφείων, καφετέριας, κ.ο.κ., μπορούν να μετατραπούν σε πολυχώρο έκθεσης π.χ. για την ανάδειξη των ναυαγίων της Κέας (Α/Π ΠΑΤΡΙΣ, HMHS BRITANNIC, S/S BURDIGALA, Junkers 52 κ.ά.) δημιουργώντας έτσι πόλο έλξης θεματικού τουρισμού παγκοσμίου εμβελείας.  

Το κείμενο αυτό με τα ερωτήματα και τις εναλλακτικές προτάσεις του Συλλόγου Φίλων Κέας κατατίθεται στον Εργοδότη του Έργου, δηλ. το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, με αντίγραφο στον Δήμο Κέας, ενώ αναρτάται στις ιστοσελίδες μας, www.sfkeas.gr & www.facebook.com/sfkeas. Αναμένουμε τις απαντήσεις με ενδιαφέρον.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                   Η Γενική Γραμματέας

Βύρων Ε. Ρηγινός         Πέπη Τσικλιτήρα

Σημείωση: Κάθε ενδιαφερόμενος για την πληρέστερη ενημέρωση του μπορεί με κλικ να ‘κατεβάσει’ το pdf αρχείο της Τεχνικής Έκθεσης του προτεινόμενου έργου, όπως κατατέθηκε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου από τους μελετητές:  texnikh

Επίσης παραθέτουμε το σύνδεσμο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας για τη δωρεάν αποδοχή της παραπάνω μελέτης με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 115/2014. Θέμα 9ο: Καθορισμός πλαισίου δωρεάν μελέτης χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου εντός του όρμου Βουρκαρίου»: 7Η34ΩΕΔ-ΠΜΘ

Η Κόκκα του τότε...
Η Κόκκα του τότε…

Δημοσιεύτηκε από τον Byron E. Riginos

https:/'/www.facebook.com/riginos https://twitter.com/briginos http://www.flickr.com/byron.riginos https://www.instagram.com/byronr/ https://byronriginos.com/

3 σκέψεις σχετικά με το “Θέσεις & Προτάσεις του ΣΦΚ για το Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών Βουρκαρίου Κέας

  1. Συζητήσιμες προτάσεις προς την καλή κατεύθυνση όμως. Μήπως να ενεργοποιηθεί και πάλι η επιτροπή χωροταξικών θεμάτων του ΣΦΚ??

  2. Οι σκεψεις σας σχετικά με το Βουρκάρι κατά την γνώμη μου κινούνται σε σωστή κατεύθυνση.Αυτό που θάθελα να επισημάνω όμως είναι,πως αν το Βουρκάρι χωροθετηθεί ως Τουριστικό Καταφύγιο,έστω και με ηπιότερη μελετητική πρόταση από την παρούσα,σύντομα θα μετατραπεί σε πάρκινγκ σκαφών του επενδυτή….Σας εύχομαι καλές γιορτές και ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να συζητήσουμε για το θέμα. Δώρος Παύλου.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: