Δελτίο Τύπου της 2/4/2015. Ο Σύλλογος Φίλων Κέας επαναλαμβάνει τις θέσεις του και τα ερωτήματά του (όπως είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στις 24/12/2014), και μετά την πρόσφατη παρουσίαση από τον Δήμο Κέας της νέας πρότασης με τίτλο «Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών στο Βουρκάρι Κέας».

Παρ’ όλο που οι μελετητές μείωσαν το μέγεθος της προτεινόμενης μελέτης, η νέα πρόταση κρίνεται ότι:

  • είναι επιστημονικά και τεχνικά ατεκμηρίωτη και επομένως αυθαίρετη και
  • έχει δυσανάλογη κλίμακα για τις περιβαλλοντικές αντοχές του Βουρκαρίου.

Ωστόσο, και αυτή μας η προσέγγιση αναγνωρίζουμε ότι πηγάζει μόνο από την «αίσθηση» των πραγμάτων, στηριζόμενη ωστόσο στην ανάγκη της ανθρώπινης κλίμακας και στην σίγουρη αγάπη για τον τόπο.

Καταθέτουμε, λοιπόν, την αγωνία μας και την ανάγκη για :

  1. την αφετηριακή ύπαρξη ενός Master Plan για όλο τον κόλπο του Αγ. Νικολάου, το οποίο θα τεκμηριώνει την χρησιμότητα, την ένταξη και την εκτίμηση της σωστής κλίμακας του ό,ποιου έργου στο Βουρκάρι (ή αλλού), καθώς επίσης και
  2. για την «εκ των ων ουκ άνευ» προϋπόθεση της ύπαρξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-ΜΠΕ.

Το Βουρκάρι θέλει σίγουρα νοικοκύρεμα και βελτίωση της υποδομής του θαλάσσιου τουρισμού.

Τις αναγκαίες απαντήσεις για το θέμα αυτό θα τις λάβουμε από την εκπόνηση των ως άνω μελετών (Master Plan και ΜΠΕ).

Ο Δήμος ας πρωτοστατήσει στην υλοποίησή τους και τότε θα έχει όλα τα εφόδια για την προώθηση-υποστήριξη του αναγκαίου σε μέγεθος και χρήσιμου για το νησί έργου. Κάτω από αυτό το πρίσμα, θεωρούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας δεν έχει λόγο να επισπεύσει μια θετική εισηγητική απόφαση επί της πρότασης κατά τη συνεδρίαση της 3/4/15, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο κοινό το Σάββατο 28/3/15.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                   Η Γενική Γραμματέας

 

Βύρων Ε. Ρηγινός         Πέπη Τσικλιτήρα

Το Δ.Τ. σε μορφή Word: Press_Release_Vourkari-2April15

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 4/4/2105: Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας της Παρασκευής 3/4/15, καταψηφίστηκε η εισήγηση για την πρόταση με τίτλο «Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών στο Βουρκάρι Κέας».

Εκ μέρους του Δ.Σ. και των Μελών μας χαιρόμαστε προσωπικά και θεσμικά ως Συλλόγος Φίλων Κέας για την εξέλιξη αυτή.  Θα αναμένουμε με ενδιαφέρον την κατάρτιση του Master Plan και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σιγά-σιγά αλλά σταθερά, θα πρέπει να επεξηγηθεί η έννοια του ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ και τι σημαίνει αυτό για το Βουρκάρι, τους επαγγελματίες, τους επισκέπτες (σκαφάτους και μή), τους Τζιώτες και τους οικιστές. Τελικά για το καλό όλου του νησιού.

Vourkari Sunset & St.Nicolo Lighthouse