Ανακοίνωση: κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. [Αρ. 107|16-09-15] του ΣΦΚ, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:
1/ Να κατατεθεί το ποσό των €300 για την ενίσχυση του «Κουμπαρά της Καρθαίας» που έχει συστήσει το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ. Περισσότερα εδώ: http://www.diazoma.gr/GR/Page_16-00_08.aspΘεατρο_Καρθαίας

2/ Να καλυφθούν οι ανάγκες σε αναλώσιμα υλικά του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας ύψους €300 (από τα έσοδα διάθεσης βιβλίων «Η Κόκκα, Μια ανθρακαποθήκη ανεφοδιασμού ατμοπλοίων στην Κέα (1898-1940)». όπως είχε εξαγγελθεί ).


3/ Να διατεθεί ως υποτροφία σε σπουδαστή από την περιοχή της Κάτω Μεριάς το ποσό των €600, μετά από υπόδειξη και επιλογή του Δήμου Κέας.

Μαθητές_Λυκειου
4/ Θέσπιση ετήσιας υποτροφίας σε σπουδαστή/σπουδάστρια του Λυκείου Κέας, μετά από υπόδειξη και επιλογή του Συμβουλίου Καθηγητών Σχολείου Κέας. Το ύψος της υποτροφίας θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. Εντός του 2016.