Ομάδα με τους διδάσκοντες στην Καθοικιά της Πέρας Μεριάς