ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2018

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΚΕΑΣ

Αθήνα, 11/3/2018. Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Φίλων  Κέας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, ΣΑΡΟΓΛΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟ, επί της οδού Ρηγίλλης 1 & Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας (Πλατεία Παύλου Μελά), ΑΘΗΝΑ 106 75, https://laed.army.gr, [ΜΕΤΡΟ Ευαγγελισμός].

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  2. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017.
  3. Οικονομικός Απολογισμός για το οικονομικό έτος 2017 και Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομικού Απολογισμού 2017 και Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για το έτος 2017.
  6. Ανακοίνωση περί αλλαγής Έδρας του Συλλόγου.
  7. Πρόγραμμα Δράσης και Προϋπολογισμός για το έτος 2018.
  8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα  συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν  τα ταμειακώς εν τάξει μέλη του  Συλλόγου μέχρι και του οικονομικού έτους 2017.

Κάθε μέλος μπορεί με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του,  μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος να το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει για λογαριασμό του. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα εκπροσώπησης μόνον ενός άλλου μέλους.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, θα δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο παράταση μίας ώρας και η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημερομηνία, στον ίδιο χώρο στις 19.00 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο [στη Γενική Γραμματέα pepitsiklitira@gmail.com  τηλ. ‭697 8444133‬] μέχρι την 19/3/2018 [βλ. επισυναπτόμενες αιτήσεις: YPOPSHFIOTHTA_MELOYS_DS_11-03-18 & YPOPSHFIOTHTA_MELOYS EXEL._EPITROPHS_11-03-18 ].

Η παρουσία των Μελών μας σε αυτή την ‘Εκλογική Γ.Σ.’ είναι απαραίτητη.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΥΡΩΝ Ε. ΡΗΓΙΝΟΣ                                           ΠΕΠΗ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ

 

 

 

 

 

 

Advertisements