Ημερίδα με θέμα: Τα Νερά της Κέας — ο Απολογισμός

Ο Απολογισμός της ημερίδας για τα Νερά της Κέας. Επιμέλεια κειμένων: Βασιλική Δεμένεγα, Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου Κέας.