Σύσταση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων Κέας

Αγαπητές φίλες, φίλοι, μέλη του Συλλόγου Φίλων Κέας. Την 2-11-2022 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του συλλόγου μας και στίς 10-11-22 πραγματοποιήθηκε η σύσταση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:                  Πρόεδρος : Μπλιάτσου Γεωργία                  Αντιπρόεδρος : Παούρη Μαρία      Συνεχίστε να διαβάζετε «Σύσταση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων Κέας».