Πρακτικά Συνεδρίασης Δ.Σ. 8-3-2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡ.___/10 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΚΕΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα την 8 Μαρτίου 2010 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ . που εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου της 3/3/2010.

Παρόντες: Γεωργία Μπλιάτσου, Θανάσης Ζούλιας, Πέπη Τσικλητήρα, Βασίλης Καραμαριός, Βύρων Ε. Ρηγινός,  Γιάννης Σπανδωνής και  Ελένη Σπυροπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία τα μέλη εισήλθαν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισαν την συγκρότησή τους σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Γεωργία Μπλιάτσου

Αντιπρόεδρος: Θανάσης Ζούλιας

Γενική Γραμματέας  : Πέπη Τσικλητήρα

Ταμίας: Βασίλης Καραμαριός

Μέλη:  Βύρων Ε. Ρηγινός, Γιάννης Σπανδωνής, Ελένη Σπυροπούλου

Στην συνέχεια το Δ.Σ. αποφάσισε την  σύσταση:   α) Επιτροπής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με υπεύθυνη την  Γεωργία Μπλιάτσου,  β) Επιτροπής  Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Οικολογίας με υπεύθυνο τον Θανάση Ζούλια και γ) Γραφείου  Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Χορηγιών και  Ιστοσελίδας με υπεύθυνο τον  Βύρωνα  Ρηγινό.

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το Δ.Σ. έκανε δεκτές τις αιτήσεις των κ.κ. Μαρίας Ρηνοπούλου και Κώστα Αλεξόπουλου και την εγγραφή τους στο μητρώο μελών.

Η   Ελένη Σπυροπούλου ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι ο κ. Τσατσαράγκος  της δήλωσε τηλεφωνικά ότι οι  Πράπας Ευστάθιος, Λιώμης Γώργιος, Πλατή Σουζάνα, Σκαμάγκας Νικηφόρος, Σβερντλέβα Λοζάνκα, Σκαμάγκα  Εμμανουέλα και Πεταλάς Κωνσταντίνος αποσύρουν τις αιτήσεις τους για την εγγραφή τους στο Σύλλογο. Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. αποφάσισε την επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής τους στον κ. Τσατσαράγκο με την υπογραφή σχετικής αποδείξεως για λογαριασμό τους.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

Η απερχόμενη Ταμίας  παρέδωσε στον νέο ταμία Βασίλη Καραμαριό το ταμείο του Συλλόγου με υπόλοιπο ευρώ _______καθώς επίσης και τα σχετικά βιβλία.

Εξ άλλου η απερχόμενη Γενική Γραμματέας  παρέδωσε στην νέα Γενική Γραμματέα το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ και την σφραγίδα του Συλλόγου.

ΘΕΜΑ: ΔΡΑΣΕΙΣ 2010-2012

Αποφασίσθηκε η πραγματοποίηση συγκέντρωσης των μελών την 2/4/2010 στην Τζιά με σκοπό την ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα δράσεων της επόμενης διετίας και την ανταλλαγή απόψεων. Ο κ. Βύρωνας Ρηγινός ανέλαβε την εξασφάλιση χώρου από τον Δήμο Κέας και η κ. Γεωργία Μπλιάτσου την εν συνεχεία ενημέρωση των μελών.

Η Πρόεδρος πρότεινε  για το μουσικό διήμερο, που θα γίνει και πάλι με συντονιστή τον κ. Ροδαμίτη, μία βραδιά  φλαμέγκο και μία βραδιά με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων με κόστος που δεν θα ξεπερνά τις 5.000 ευρώ.

ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Έγινε ενημέρωση των νέων μελών του Δ.Σ. σχετικά με την κατοχύρωση του domaine name που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν ο απερχόμενος αντιπρόεδρος κ. Τσατσαράγκο για λογαριασμό του Συλλόγου και τις ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα. Το Δ.Σ. αποφάσισε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά η Γενική Γραμματέας με τον κ. Τσατσαράγκο   και να ζητήσει την παράδοση των κωδικών , του domaine name και των στοιχείων του καταχωριστή.  Σε περίπτωση αρνήσεώς του, το Δ.Σ. αποφάσισε την   κατοχύρωση νέου domaine name  και την δημιουργία νέας αντίστοιχης ιστοσελίδας. Αρμόδιος ο κ. Βύρωνας  Ρηγινός.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1) Ο Σύλλογος θα ενεργοποιήσει τον υπ αρ.  5703-045867-985 λογαριασμό που έχει ανοιχθεί επ ονόματί του στην Τράπεζα Πειραιώς, Υποκατάστημα Κέας, αφού γίνει η σχετική νομιμοποίησή του. Αρμόδιες οι κυρίες  Μπλιάτσου και Τσικλητήρα.

2) Το Δ.Σ. αποφάσισε να συνεδριάζει τακτικά κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα στο METROPOLIS στις 1.30 μ.μ.

3) Αποφασίσθηκε  η αλλαγή της σφραγίδας του Συλλόγου, προκειμένου να προστεθεί το ΑΦΜ, καθώς επίσης και η θεώρηση των βιβλίων από την αρμόδια ΔΟΥ Κηφισιάς.   Αρμόδιος κ. Καραμαριός.

4) Αποφασίσθηκε η κατοχύρωση του λογότυπου του Συλλόγου.  Αρμόδια η κ. Τσικλητήρα.

5) Συζητήθηκε η ανάγκη τροποποίησης του καταστατικού.  Αποφασίστηκε να επεξεργαστεί το θέμα η Πρόεδρος και να έλθουν προτάσεις σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

6) Κρίθηκε απαραίτητη η ενημέρωση των στοιχείων των μελών του Συλλόγου.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καλωσήλθατε στο νέο SFKeas.gr!

Σας καλωσορίζουμε στο νέο μας διαδικτυακό τόπο που αντικαθιστά το sfk.gr και έχει σκοπό να κρατά ενήμερα τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Κέας και κάθε ενδιαφερόμενο για τις δραστηριότητες, εκδηλώσεις, προτάσεις, συνεργασίες, ή και αντιρρήσεις για τα τεκταινόμενα στο όμορφο κοντινό Κυκλαδονήσι της Κέας ή Τζιάς.

Η επιλογή του περιβάλλοντος ιστολογίου σαν πλατφόρμα ανάπτυξης της ιστοσελίδας του ΣΦΚ, επιτρέπει ένα εύκολο τρόπο διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ μας, εφ’ όσον κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί εκτός από την ανάγνωση/ενημέρωση να συμμετέχει ενεργά σχολιάζοντας το περιεχόμενο που παρουσιάζεται και φυσικά να επικοινωνεί μαζί μας καταθέτοντας προτάσεις και εποικοδομητικές απόψεις.

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου υποστηρίζει τις αρχές διαφάνειας και επιθυμεί την ενεργότερη συμμετοχή τόσο των μελών του ΣΦΚ αλλά και της τοπικής κοινωνίας και κάθε φίλου του νησιού μας. Η σύγχρονη πλατφόρμα μας θα διευκολύνει την επίτευξη αυτών των επιθυμιών. Προσδοκούμε την ανταπόκριση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας ενώ κάθε παρατήρηση ή υπόδειξή σας θα λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψη σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης του περιεχομένου και του τρόπου ενημέρωσης σας.

Photo by Steve Ellis