Καλλιτεχνικές Πλέυσεις ΣΦΚ τον Αύγουστο 2013

Πρόγραμμα Καλλιτεχνικών Πλεύσεων του Συλλόγου Φίλων Κέας τον Αύγουστο 2013